SPOTKANIA STOWARZYSZENIA POLEK


Zapraszamy do lektury stron z naszymi relacjami ze spotkań w latach:
2015 2014 2013

oraz artykułów
2012-02-23 Tomasz Jastrun w Sztokholmie: Polskę widzę optymistycznie
2010-06-22 Spotkanie autorskie z Teresą Järnström-Kurowską
2009-10-31 Muzyczne popołudnie z Moniuszką
2008-12-03 Polki odznaczone
2008-02-19 Stowarzyszenie Polek w Szwecji kończy 25 lat
2006-01-16 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi w Sztokholmie

2002-07-13 Idiomy polskie i szwedzkie
 

Alicja Dyras – z historii naszej działalności


 
Kto nie pamięta pierogów sprzedawanych przez ”lwowianki”? W grudniu 1993 przy Stowarzyszeniu Polek w Szwecji powstało Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Ziem Wschodnich. Członkinie tego Koła po prostu zwane „lwowianki”, w czasie co miesięcznych, niedzielnych spotkań, raz w miesiącu, sprzedawały swoje pierogi. Zarobione w ten sposób pieniądze wysyłały do Lwowa na pomoc dla osób starszych, które w tym czasie żyły tam w skrajnej nędzy. Wysłałyśmy 300 dolarów, a w tym czasie wartość emerytury we Lwowie wynosiła 5 dolarów. Łatwo można przeliczyć ilu osobom pomogliśmy wtedy godnie przeżyć Boże Narodzenie.
Niestety skończyły się spotkania niedzielne i nasze zarobki.
Jeszcze w 1999 roku Stow. Polek sfinansowało podróż Alicji Dyras, prezesa Tow. Przyjaciół Lwowa na Zjazd Polonijnej Rady Europy odbywający się we Lwowie., jak również dołożyło 300 dolarów dla podopiecznych Towarzystwa, w tym przedszkola polskiego we Lwowie.
Obecnie Towarzystwo „śpi”, jak powiedział T.Nowakowski w NGP. Przydało by się go obudzić.
W lutym 2001 trzy nasze członkinie (Ewa Bielska, Jadwiga Boral i Janina Järn) pojechaly do Lwowa by nawiązać kontakty z polskimi organizacjami i odwiedziły oraz zawiozły pomoc dla polskich przedszkoli we Lwowie. W 2002 r była tam znowu Elżbieta Gieysztor-Ingvarsson i wręczyła Pani J.Zamoyskiej pieniądze dla potrzebujących, zebrane od naszych członkiń.
 
 
 

Czwartki literackie z udzialem Nilsa Andrzeja Uggli


 
1987 2.05.87 Akademia III Maja w Fältöversten z udziałem harcerzy,
A.Uggla – „Stosunki polsko-szwedzkie w czasie II Wojny Światowej” /Wiesław Patek i Stefan Ingvarsson deklamowali „Panią Twardowską”/
 
1988 27.01.88
23.03.88
27.04.88
24.11.88
„Adam Mickiewicz, a romantyzm szwedzki”
„Polska poezja współczesna w Szwecji”
„Marek Hłasko w oczach Szwedów”
„Witkiewicz a Strindberg”
 
1989 26.01.89
30.11.89
"Stanisław Przybyszewski wśród Skandynawów”
„Od polityki do literatury”
 
1990 25.01.90
25.09.90
„Miłosz i my – o twórczości emigracyjnej Czesława Miłosza”
„Przyjęcie polskiej poezji w Szwecji od okresu romantyzmu”.
Prezentacja książki „Sverige och polska skalder.
Od Mickiewicza do Miłosza”„Od polityki do literatury”
 
1991 28.02.91
21.11.91
„Od Adwentowicza do Wajdy. O polskim widzeniu Strindberga”
„Polska za żelazną kurtyną. Jak ją widziano w Szwecji”
 
1992 26.03.92
02.12.92
„Wobec neutralnej Szwecji. O polskiej poezji emigracyjnej w latach wojny i pokoju”
„Czesław Miłosz w Szwecji – przed nagroda Nobla i po niej”
 
1993 23.04.93
09.12.93
 
24.03.93
„Repatriacja Polaków ze Szwecji po II Wojnie Światowej”
„Film Wajdy kluczem do pierwszej wersji powieści J.Andrzejewskiego
- o szwedzkiej recepcji Popiołu i diamentu"
„Polska szkoła i studenci w Szwecji od II Wojny Światowej”
 
1995 27.04.95 „Konflikty polityczne wśród Polaków w latach II Wojny Światowej”
 
2000 16.11.00 „Alf de Pomian – jego rola w tworzeniu opinii o Polsce po II Wojnie Św.”
 
2004 22.01.04 „Polska literatura piękna w Szwecji”
 
2008 17.04.08 „Szwedzki obraz Polki”
 

Spotkania organizowane przez Stow. Polek z Tadeuszem Urbańskim


 
1992   Między starymi, a nowymi czasy (o Rodziewiczównej)
 
1992 08.11.92 Przepowiednie dla Polski i świata w wizjach słynnych wieszczów i wróżbitów
 
1994 27.03.02 Tradycje wielkanocne
 
1994 09.04.94 St. Petersburg przedwczoraj i dziś
 
2001 22.11.01 Historia Polsko-Litewska, dwa spojrzenia (T. Urbański i T. Rawa)
 
2003 16.03.03 Wilno mityczne i turystyczne (TU i TR)
 
2005 17.11.05 Lwów i Ukraina
 
2007 20.09.07 O zjeździe dziennikarzy polonijnych w Tarnowie i moderator Agnieszki Buda-Rodrigues (o Kubie)
 
2008 11.12.08 Nie mam czasu, czyli historia zegara
 
2009 22.12.09 Przepowiednie dla Polski i dla Świata
 

Spotkania prof. L. Neugera w Stowarzyszeniu Polek


 
Leonard Neuger, tak jak Andrzej Uggla miał spotkania w St.Polek od 1987 r. W książce „Carl Michael BELLMAN Fredmanowe Posłania i Pieśni” wg tłumaczenia i wyboru Leonarda Neugera, PWM 1991, w posłowiu autora czytamy:
- Nie przekazałbym dzisiaj tej książki, gdyby nie pomoc i życzliwość ludzka. Inspiratorami tego szaleństwa byli: Izabella Wasielewska i Stowarzyszenie Polek w Szw. oraz Katarzyna Gruber, którzy, w przeciwieństwie do piszącego te słowa, ani na moment nie zwątpili w ostateczny sukces przedsięwzięcia; człowiekiem, który „zaraził” mnie Bellmanem i sekundował mym poczynaniom był Adam Heymowski; nad brulionami tłumaczeń pracowicie ślęczeli Aleksandra i Erland Josephsonowie...-
 
1987 09.12.87 „O polskości w utworach W. Gombrowicza”
 
1988 24.02.88 „O twórczości poety Tomasa Tranströmera”
„Powieść polska wydana w obiegu niezależnym w l. 1970-1980”
 
1989 23.02.89
 
28.12.89
„Szary Człowiek z Rudy Śląskiej - omówienie powieści Joanny Helander:
Gerard K. :Breven frĺn Polen”
”O Bellmanie”
 
1991 21.03.91 „Poezja Erika J. Stagneliusa /wybitnego szw. poety romantycznego/
 
1993 18.03.93 „Życie i twórczońć Edith Södergran”
 
1994 24.02.94 „Czy są nieprzetłumaczalne wiersze?”
 
2004 30.09.04 „O W. Gombrowiczu i tytułach jego utworów”
 
2014 19.02.14 „”Ona czy On” / problemy tłumacza”
 

Dr. fil. Janina Ludawska – spotkania w Stowarzyszeniu Polek


 
1990 22.02.90 „Gombrowicz na szwedzkiej scenie”
 
1992 26.05.92 „Problemy AIDS w Polsce – o ludziach którym potrzebna jest życzliwość innych ludzi”
 
2002 05.06.02 O swej książce: „O scenicznej tradycji polskiego dramatu romantycznego”
– wykład ilustrowany przeźroczami
 
2004 22.04.04 "O inscenizacji sztuk Witolda Gombrowicza"
 

Stefan Ingvarson – spotkania w Stowarzyszeniu Polek


 
2001 18.04 „Obraz Polski w szwedzkich środkach masowego przekazu” o tym jak szwedzka prasa przedstawiała Polskę w latach 90-tych XX w.
 
2003 20.11 „O antologii 17 polskich poetów”-razem z Irena Grönberg o pierwszej,szw. książce przedstawiającej nowe pokolenie poetów polskich, debiutujacych po 1989 roku ”
 
2005 09.10 „O Antologii polskiej prozy współczesnej”-razem z Ireną Grönberg
 
2007 25.01 "Dzisiejszy Lwów – jak powstał, co go łączy z przeszłością” – o obecnych mieszkańcach Lwowa oraz współczesnej Ukrainie i jej relacjach z polskim sąsiadem.
 
2008 22.05 ”Jag i första och sista person” – razem z Irena Grönberg - o pracy nad antologia poezji polskiej pisanej przez kobiety, która ukazała się w tłumaczeniu na szwedzki w wydawn. Tranan. Wybrano 20 poetek.
 
2009 23.03 „Odnajdywanie nowej tożsamości miast na Ziemiach Odzyskanych” Olsztyn, Gdańsk, Wrocław - poprzez sztukę i literaturę”
 
2010 25.04 „Praga, tu się zaczyna Warszawa” – O najbardziej unikalnej, a może najciekawszej cześci Warszawy
 
2011 19.05 „Bazylika w Licheniu – jak powstało w Polsce, w szczerym polu, jedno z największych sanktuariów na świecie?” o monumentalnej bazylice, największej w Polsce, która powstała w ciągu zaledwie 10 lat z inicjatywy jednego człowieka i społecznie zebranych środków. Ściąga ona połtóra miljona pielgrzymów rocznie.
 
2012 10.05 „Dolny Śląsk, Niederschlesien, Dolní Slezsko” - Punkt ścierania się trzech kultur i miejsce zaciekłych walk religijnych. Odwiedzamy miasta, klasztory i poznajemy kilka ważnych dla Dolnego Śląska postaci.
 
2012 10.11 , Mitologia Słowian - powtórzenie po polsku wykl.z 12.03.2012 w ABF Co wiadomo o zwyczajach pogańskich i jakich bożków czczono na dzisiejszych terenach Polski? Jak przebiegała chrystianizacja tych obszarów? Dlaczego tak mało wiemy o ówczesnych zwyczajach pogańskich? Jak w obecnej Polsce pisze się w podrecznikach historii o tych zamierzchłych czasach?

Nasze spotkania ansowane w


2015-02-19 Koronacja Zygmunta III Wazy na króla Szwecji - spotkanie z prof. Ewą Teodorowicz-Hellman
2015-01-22 Professor Stanislaw - pokaz filmu o Stanisławie Brosowskim
2014-10-23 Spotkanie z prof. pantomimy Stanisławem Brosowskim
2014-09-25 På jakt efter morfar - spotkanie z dziennikarką Miką Larsson
2014-05-15 Ostatni tomik wierszy Szymborskiej - spotkanie z Andersem Bodegårdem
2014-03-27 100 pytań do... Polskiej Misji Katolickiej
2014-02-19 On czy ona? Problemy tłumacza - spotkanie z prof. Leonardem Neugerem
2014-01-23 Szwedzkie grabieże i łupy wojenne w Rzeczypospolitej - wykład Michała Haykowskiego
2013-11-21 Wieczór literacki z Jackie Jakubowskim
2013-10-24 Dziesięcioro przykazania mężowe - spotkanie z Ewą Teodorowicz-Hellman
2013-09-19 Domy opieki dla seniorów w Sztokholmie - spotkanie informacyjne z przedstawicielem Äldre Direkt
2013-05-05 Spotkanie informacyjne na temat przemocy w rodzinie
2013-02-21 Spotkanie z reprezentantami polskich przewoźników i biur podróży
2013-01-24 Reinkarnacja. Punkty widzenia - spotkanie z Andrzejem Szmilichowskim
2012-11-15 Mitologia Słowian - wykład Stefana Ingvarssona
2012-10-18 Spotkanie z kabaretem Bagatela
2012-09-20 Białe plamy na wspólnej historii polsko-szwedzkiej - spotkanie z Michałem Haykowskim
2012-05-10 Dolny Śląsk, Niederschlesien, Dolní Slezsko - wykład Stefana Ingvarssona
2012-03-25 Śladem Beniowskiego - spotkanie z cyklu Podróże naszych przyjaciół
2012-02-23 Ryszard Kaczorowski. Prezydent Polaków - wieczór autorski prof. Adama Czesława Dobrońskiego
2012-02-19 Spotkanie z Tomaszem Jastrunem
2011-10-20 Wieczorek z poezją
2011-06-13 Spotkanie z Wiktorem Moszczyńskim, publicystą i politykiem z Londynu
2011-05-19 Bazylika w Licheniu - wykład Stefana Ingvarssona
2011-04-10 Film dokumentalny 'Mgła' o katastrofie smoleńskiej
2011-04-07 Spotkanie z cyklu - Podróże naszych przyjaciół
2011-03-24 Obraz literatury i kultury polskiej w Szwecji na przelomie XIX i XX wieku
2011-02-18 Spotkanie z Joanną Nicklasson-Młynarską
2011-02-13 Spotkanie z alpinistą Aleksandrem Kwiatkowskim
2011-01-20 Ostatnia akcja - pokaz polskiego filmu sensacyjnego
2010-11-27 Vinci - film w reż. Juliusza Machulskiego
2010-11-25 Wszerz przez Australię - relacja z wyprawy szlakiem australijskich pionierow
2010-10-10 Spotkanie towarzyskie oraz pokaz filmu
2010-09-23 Spotkanie z Jolantą Szutkiewicz
2010-09-12 Powakacyjne spotkanie i promocja książki/poezji Ireny Vilneus
2010-06-09 Klub filmowy OPON zaprasza na film Cyrulik Sewilski
2010-06-05 Spotkanie autorskie z Teresą Järnström-Kurowską
2010-06-03 Zbrodnia katyńska, a stosunki polsko-rosyjskie: przed i po 10 kwietnia 2010 roku
2010-05-26 Klub filmowy OPON zaprasza na film Wesele Figara
2010-05-12 Klub filmowy OPON zaprasza na film Aida
2010-05-06 Między ironią a sarkazmem - spotkanie z Michałem Moszkowiczem
2010-04-28 Klub Filmowy Opon zaprasza na film "Halka"
2010-04-25 Praga, tu się zaczyna Warszawa - spotkanie ze Stefanem Ingvarssonem
2010-04-14 Klub Filmowy Opon zaprasza na film "Ben Hur"
2010-04-11 Ikony - spotkanie z Joanną Lau
2010-03-24 Klub filmowy OPON przedstawia film Doktor Żiwago
2010-03-21 Papua Nowa Gwinea - część II plus Celebes
2010-03-10 Klub filmowy OPON przedstawia film Przeminęło z wiatrem
2010-02-24 Klub filmowy OPON przedstawia film Imię róży
2010-02-21 Relacja Mariana Dąbrowskiego z podróży do Nowej Gwinei/Papui
2010-01-24 "Kambodża, Wietnam, Laos - turystyka w cieniu wojny i komunizmu” - spotkanie
2009-11-22 'Przepowiednie dla Polski i dla Swiata' - wykład Tadeusza Urbańskiego
2009-10-29 Spotkanie z Piotrem Naszarkowskim
2009-10-18 Muzyczne popołudnie ze Stanisławem Moniuszko
2009-04-23 Wieczór literacki ze Zbigniewem Kuklarzem
2009-03-22 Spotkanie ze Stefanem Ingvarssonem
2009-03-12 Wieczór autorski z Aleksandrem Kwiatkowskim
2009-03-10 Spotkanie z KristDemokratiska Kvinnoföreningen
2009-02-12 'Podróże kształcą' - wieczór z Zygmuntem Barczykiem
2009-01-22 Wieczór literacki z Piotrem Cegielskim
2009-01-11 Popołudnie z poezją Elżbiety Ścibor
2008-12-11 Wieczór czwartkowy z Tadeuszem Urbańskim
2008-11-20 Wieczór humoru Żydowskiego
2008-10-16 O pracy w Bibliotece Noblowskiej - spotkanie z Katarzyną Gruber
2008-09-25 'Windziarz Pana Boga' - promocja książki Andrzeja Szmilichowskiego
2008-06-12 Michał Haykowski – 'Z historii szwedzko-polskiej'
2008-05-22 Spotkanie z tłumaczami: Ireną Grönberg i Stefanem Ingvarssonem
2008-04-17 Szwedzki obraz Polki - spotkanie z prof. Andrzejem Uggla
2008-04-05 Kobiety wokół Carla von Linee – kawiarenka
2008-03-27 Spotkanie z Andrzejem Olkiewiczem
2008-02-17 Spotkanie z pisarką Ewa Sandin
2008-01-17 Historia poloników w Szwecji
2007-11-22 Opowieści szwedzko-polskie część 2
2007-11-08 Jak skutecznie pozbyć się choroby i jak zdrowo zyć
2007-09-20 Wieczór literacki z Agnieszką Buda-Rodrigues
2007-05-24 'Dokąd zmierzamy'- Kobiety wobec siły tradycji w Polsce i w Szwecji (dyskusja)
2007-04-19 'Legendy i mity szwedzko-polskie' – Spotkanie z Michalem Haykowskim
2007-02-11 Wykład: Mecenat ostatnich Jagiellonów
2007-01-25 Wyklad: ´Dzisiejszy Lwów – jak powstał, co go łączy z przeszłością´
2006-11-23 Wieczór literacki: '3 x literatura'
2006-10-19 Spotkanie z profesor Teodorowicz-Hellman
2006-09-21 Akcja 'białych autobusów' - co o niej naprawdę wiemy?
2006-05-18 Spotkanie z Andersem Bodegårdem
2006-04-27 Spotkanie z Jackie Jakubowskim
2006-03-23 Spotkanie: ´Dzisiejsze spojrzenie na zbrodnię Katyńską.´
2006-02-23 Wykład Michała Brona pt. ´Dlaczego Sienkiewicz?´
2006-02-19 Piosenki i romanse pod samowarem
2006-02-09 Wieczór poetycki i autorski Marii Kabala-Rejment
2006-01-22 „Spotkanie z Afryką”
2006-01-15 Spotkanie z konsulami RP
2005-12-11 'Marylka Opowieść Konspiracyjna' - spotkanie z Marylą Sobocińską
2005-11-20 Popołudnie z jesienna poezją i piosenką
2005-11-17 Lwów i Wołyń - dwa oblicza Zachodniej Ukrainy
2005-10-20 Spotkanie z Andrzejem Szmilichowskim
2005-10-09 Spotkanie autorskie z Ireną Grönberg i Stefanem Ingvarssonem
2005-09-22 Spotkanie z pisarką Ewą Sandin
2005-05-19 Spotkanie z Piotrem Zettingerem, autorem książki
2005-05-18 Spotkanie autorskie z Ewą May
2005-04-13 Wieczór literacki i spotkanie z poetą Józefem Baranem
2005-01-27 Spotkanie z naturoterapeutą Ewą May
2005-01-16 Spotkanie z konsulem RP - emerytury i ubezpieczenia po przystąpieniu Polski do UE
2004-11-25 'Kultura polska czasów niewoli' - wykład
2004-10-21 'Językowe wizerunki kobiety i mężczyzny w polszczyźnie' - spotkanie literackie
2004-10-10 O Kongresie Polaków w Szwecji i historii Organizacji Niepodległościowych
2004-09-30 'Tytuły jakie nadawał Gombrowicz swoim książkom' - spotkanie
2004-04-22 Wieczór literacki - sztuki Witolda Gombrowicza
2004-03-30 Spotkanie z prof. Jolantą Brach-Czajną
2004-03-04 'Ruchliwość polskich pisarzy' - spotkanie z Andersem Bodegårdem
2004-02-15 Film dokumentalny 'Druga strona świata'
2004-01-22 Prezentacja książki - ' Polska literatura w Szwecji'
2004-01-18 Odczyt 'Nowe życiodajne substancje roślinne...'
2003-11-27 Rola religii, a pokój na świecie
2003-11-20 Spotkanie z tłum. Ireną Grönbreg i Stefanem Ingvarssonem
2003-11-13 'Midgård - miejsce stworzone dla ludzi przez Bogów'
2003-11-08 Bazar
2003-10-23 Wieczór z piosenką w jesiennym nastroju
2003-10-19 Spotkanie z mjr Marylą Sobocińską
2003-09-18 Widzę także niebo - Spotkanie z Andzejem Szmilichowskim
2003-07-29 Film 'Pianista' Romana Polańskiego
2003-05-22 Wieczór poświęcony Irenie Sendler
2003-05-18 'Polskie nazwiska i tytuły rodowe' - Prelekcja
2003-03-20 Spotkanie z Piotrem Zettingerem
2003-03-16 Spotkanie pt. 'Wilno mityczne i turystyczne'
2003-02-20 'Walka o równouprawnienie kobiet w twórczości Virginii Woolf - manifest feministyczny'
2003-01-19 'Zdrowie kobiety od 40-tu lat w górę' - spotkanie z Agnieszką Karwowską
2003-01-16 Wieczór autorski Michała Moszkowicza
2002-12-15 Prelekcja: 'Zdrowie kobiety od 40-tu lat w górę'
2002-12-14 Opłatek
2002-11-21 Spotkanie z Ritą Tornborg
2002-11-17 Polskie uzdrowiska - spotkanie z Ewą Nowicką
2002-10-31 'Śladami Conrada' - spotkanie z Tomaszem Pietrzakiem
2002-09-19 'Obraz kobiety w dialektach polskich' - wykład
2002-05-16 Spotkanie z Małgorzatą Szumlicz, posłanką Moderatów
2002-04-14 Spotkanie z pisarką Agnetą Pleijel
2002-03-17 'O sztuce używania idiomów w obu językach, polskim i szwedzkim' - mówić będzie Elżbieta Salamon
2002-03-14 'Kurtyzany i małżonki poczciwe w literaturze i w życiu polskiego renesansu' - prelekcja
2002-01-27 Spotkanie z ekspertami energetyki polskiej
2002-01-17 Spotkanie z ambasadorem Markiem Prawdą i konsulem generalnym Stefanem Skawiną
2001-11-22 Historia Polsko-Litewska - dwa spojrzenia
2001-11-18 Spotkanie z poetką Daną Plater
2001-10-21 Spotkanie z wdową po gen. Andersie
2001-10-20 Otwarcie wystawy o kobiecej pomocniczej służbie wojskowej
2001-10-14 Spotkanie z Leokadią Komaiszko
2001-09-20 'Odbicie teorii feministycznych w szwedzkiej myśli filmowej' - prelekcja Aleksandra Kwiatkowskiego
2001-04-18 Stefan Ingvarsson na temat 'Obraz Polski w szwedzkich środkach masowego przekazu'
2001-04-08 Jerzy Malbord o leczeniu zmiennym polem magnetycznym